POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz wskazanie podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Dzięciołowska-Drab z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 27, tel. 609-220-006, email: dzieciolowska.drab@gmail.com.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, obejmujących ochronę przed roszczeniami i dochodzenie należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestnicy czynności podejmowanych przez Kancelarię w Państwa imieniu lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, związane z realizacją zawartej umowy.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, w tym tajemnicy zawodowej i zakazu konfliktu interesów. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz rozliczenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Państwa danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich.

Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Kontakt z nami

Katarzyna Dzięciołowska-Drab
tel. 609 220 006
dzieciolowska.drab@gmail.com

Paweł Domański
tel. 602 620 533
domanski.radcaprawny@gmail.com

© 2018 Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Dzięciołowska-Drab   Wszekie prawa zastrzeżone. Wykonanie: GemsNet.