Kancelaria prawna

KATARZYNA DZIĘCIOŁOWSKA-DRAB

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem Bd-1099. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo.


Zajmuje się w obsługą prawną przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych we wszelkich aspektach ich działalności, w tym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Specjalizuje się w prawie spadkowym oraz prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych i alimentacyjnych.

Od wielu lat świadczy również pomoc na rzecz cudzoziemców w zakresie legalizacji ich pobytu oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Radca prawny

PAWEŁ DOMAŃSKI

Radca prawny (BD-1460), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo.

Zawodowo zajmuje się w szczególności prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalista w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych, posiadający doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami wszystkich instancji.

Z powodzeniem prowadzi także sprawy z dziedziny prawa cywilnego, spadkowego, czy rodzinnego. Zajmuje się również kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (pozarolnicze działalności gospodarcze, spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie).

Posługuje się językiem angielskim. Z uwagi na szeroki zakres zainteresowań, ukończył również studia archeologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prywatnie mąż i ojciec, pasjonat sportu, gry na pianinie, wolne chwile lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi.