Porady prawne

  • stawka za poradę prawną - 150 zł.

Sporządzenie umowy, pisma, pisma procesowego

  • stawka uzgadniana indywidualnie z uwzględnieniem nakładu pracy.

Zastępstwo procesowe

  • zasada: według stawek przewidzianych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych;
  • wyjątek stanowią sprawy długotrwałe lub skomplikowane – wówczas wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem.

Stała obsługa prawna

  • wynagrodzenie ryczałtowe, uzgadniane indywidualnie z Klientem, obejmujące pomoc prawną w każdej sprawie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.